- Seadmeid saab rentida tööpäevadel, E-R ajavahemikus 9:00 – 17:30.
- L-P oleme suletud, kuid rendime välja ja võtame seadmeid tagasi vastavalt võimalusele ning eelnevale kokkuleppele
- L-P lisandub rendihinnale ühekordne väljastamise/tagastamise tasu 5€  
- Tagatisraha ühe seadme kohta on 50€, kui ei ole kokku lepitud teisiti
- Rendiaja arvestus:
Näide 1: kui rendid seadme kell 9:00,14:00 või ükskõik mis muul kellaajal enne 17:30 ja tagastad seadme samal päeval enne kella 17:30 või järgneval hommikul hiljemalt kell 10:00, siis on tegemist ühe päevase rendiga. 
Näide 2: kui rendid seadme näiteks esmaspäeval kell 9:00, 14:00 või ükskõik mis muul kellajal enne 17:30 ja tagastad seadme teisipäeval kell 10:01, siis on tegemist kahe päevase rendiga.
- Rendileping sõlmitakse kokkulepitud kohas, kui renditavale tehnikale järgi tullakse.
- Seadme(te) laenutamiseks peab Eesti Vabariigi kodanikust isikul/rentnikul olema kehtiv isikut tõendav pildiga dokument - pass, ID-kaart või juhiluba.
- Seadmeid ei anta rendile maksehäirete registris olevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.
- Rendihind renditava tehnika eest tuleb eraisikul tasuda ettemaksuna, juriidilistel isikutel on arve alusel kuni 14. päevane maksetähtaeg.
- Rendiaja sisse arvestatakse ka nädalavahetusi ja riiklike pühasid, kui pole teisiti kokku lepitud.
- Renditud seadmed ja lisavarustus peavad tagastamisel olema terved, vastasel juhul on rendileandjal õigus nõuda seadme(te) ja lisavarustuse rikkumise eest lisatasu.
- Rentnik kannab täielikku vastutust renditud vara eest.