Üldine privaatsuspoliitika

Kõige enam kasutatakse isikuandmete hoidmise reeglistiku kohta terminit privaatsuspoliitika.

Asjaajamiskorra ühtsete aluste § 3 lg 4 sätestab, et asutus avaldab oma veebilehel kasutajasõbraliku teabe dokumentides sisalduvate isikuandmete töötlemise kohta asutuses hiljemalt 1. juuliks 2012.a .
Privaatsuspoliitika on informeeriva loomuga dokument asutuse kodulehel, mis annab ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid asutuses kogutakse ja millisel eesmärgil neid töödeldakse.

Miks privaatsuspoliitikat vaja on?

Kuigi isikuandmete töötlemine avalikus sektoris on õiguslikult reguleeritud, on asutuseti palju erisusi nii isikuandmete mahu, andmete tundlikkuse kui menetlusliigi osas. Kuna erisusi on palju, et tea kodanik näiteks asutusele kirja saates, kas tema nimi tehakse veebis nähtavaks, kas tema suhtes tehtud väärteootsus avalikustatakse või kas asutuse poolt peetavasse registrisse jääb andmetega tutvumisest inimese kohta jälg maha. Eesmärk on anda kodanikule praktilist informatsiooni ja kindlus.

Mida peaks privaatsuspoliitika sisaldama?

Kuna tegemist on kodanikele suunatud kokkuvõtliku materjaliga, siis peaks dokumendi keel olema vastav – lihtne sõnakasutus ja lauseehitus.